[1]
Mahyuddin, M.K. 2022. Analisa Kritis Risalah Mizan Al-Uqala’ Wa Al-Udaba’ Pada Menyatakan Makna Syariat, Tarikat, Hakikat, Makrifat Menurut Shaykh Islam Negeri Kedah Wan Sulaiman Wan Sidek (1872M-1935M). Journal of Ifta and Islamic Heritage. 1, 1 (Jan. 2022), 218–245.