[1]
Nik Man, N.A., Mohd Faisalni, M.N. and Hazimi Jamal, M.S. 2022. Peruntukan Kesalahan Jenayah Tidak Menghormati Ramadan: Mengangkat Syiar Islam: Provision for Criminal Offenses of Disrespecting Ramadan: Raising Islamic Syiar. Journal of Ifta and Islamic Heritage. 1, 2 (Jun. 2022), 49–70.