(1)
Mahyuddin, M. K. . Analisa Kritis Risalah Mizan Al-Uqala’ Wa Al-Udaba’ Pada Menyatakan Makna Syariat, Tarikat, Hakikat, Makrifat Menurut Shaykh Islam Negeri Kedah Wan Sulaiman Wan Sidek (1872M-1935M). JIFTAH 2022, 1, 218-245.