Mahyuddin, Muhammad Khairi. 2022. “Analisa Kritis Risalah Mizan Al-Uqala’ Wa Al-Udaba’ Pada Menyatakan Makna Syariat, Tarikat, Hakikat, Makrifat Menurut Shaykh Islam Negeri Kedah Wan Sulaiman Wan Sidek (1872M-1935M)”. Journal of Ifta and Islamic Heritage 1 (1):218-45. https://ejournal.muftiwp.gov.my/index.php/jiftah/article/view/21.