[1]
W. H. . Khairuddin, “Kerangka Kajian Ajaran Sesat Menurut Ahli Sunah Waljamaah”, JIFTAH, vol. 1, no. 1, pp. 120–149, Jan. 2022.