[1]
M. K. . Mahyuddin, “Analisa Kritis Risalah Mizan Al-Uqala’ Wa Al-Udaba’ Pada Menyatakan Makna Syariat, Tarikat, Hakikat, Makrifat Menurut Shaykh Islam Negeri Kedah Wan Sulaiman Wan Sidek (1872M-1935M)”, JIFTAH, vol. 1, no. 1, pp. 218–245, Jan. 2022.