Peranan Hadith Ḍa’īf Berat Dalam Perspektif Islam

The Role of Weakest Ḥadīth in The Perspective of Islam

Authors

  • Muhammad Ashraf Shahrulail PHD Islamiyyat Candidates, Faculty of Islamic Civilisation Studies, Selangor Islamic University (UIS) 43000 Kajang, Selangor, Malaysia.
  • Mohd Khafidz Soroni Head of Hadis Unit, Hadith and Akidah Research Institute (INHAD), Selangor Islamic University (UIS), 43000 Kajang, Selangor, Malaysia.
  • Suriani Sudi Senior Lecturer in Faculty of Islamic Civilisation Studies, Selangor Islamic University (UIS) 43000 Kajang, Selangor, Malaysia.

Keywords:

The Role, Weakest Ḥadīth, The Islamic Perspective

Abstract

The weakest ḥadīth is a ḥadīth in which the narrator is severely criticized such as severe negligence, frequent mistakes, suspected lying and the like. The discussion of the weakest ḥadīth is among the aspects that have received comprehensive coverage among the scholarly circles of today. Therefore, this study was researched to seek detailed and precise information on the extent of using these weakest ḥadīth within the scope of Islamic perspectives. This study used a qualitative approach through descriptive and comparative research methods. From this study, the researcher concludes with confidence that the weakest ḥadīth that has a ḍaʿīf tafarrud narration and violates the religious principles such as contradicting the al-Quran, the ṣaḥīḥ ḥadīth, the establishment of the sharʿ method or the ʿaqal method, then the ḥadīth must be rejected or abandoned. However, if the weakest ḥadīth has a counterpart in other ṣaḥīḥ or maqbūl ḥadīth, and it is under a general principle such as not contradicting the Islamic law, then it can be used. The weakest ḥadīth, on the other hand, are divided into two: the weakest ḥadīth that still have room to be used in faḍāil al-aʿmāl and the weakest ḥadīth that are close to mauḍūʿ ḥadīth or ḥadīth are agreed to be abandoned. This study is essential to make a judgment and find a meeting point to harmonize the differences of opinion to benefit Malaysia's Islamic community.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Muid, Mustafid, Ahmad Sabiq Ni’am, Fawaidul Hilmi & Muhammad Sufyan. Membela Hadis Daif dan Ihya Ulumiddin. Jawa Timur: Sidogiri Penerbit, 2020.

Abū Ghuddah, ʿAbd al-Fattaḥ Arbaʿ Rasāil fī ʿUlūm al-Ḥadīth, Beirut: Maktabah Nahḍah, 1990.

Abū Ghuddah, ʿAbd al-Fattaḥ, Thalāthah Rasāil fī ʿIlm Muṣṭolāh al-Ḥadīth. Halab: Maktab al-Maṭbūʿat al-Islamiyyah. 1997.

Al-ʿAjlūnī, Ismāʿil Ibn Muḥammad. Kashf al-Khafā’ wa Muzīl al-Ilbās ʿammā Ishtahara min al-Aḥādīth ʿalā Alsināt al-Nās. Mesir: Maktabah al-Qudsī, 1932.

Al-ʿAsqalānī, Aḥmad Ibn ʿAlī Ibn Ḥajar. Al-Imtinā’ bi al-Arbaʿīn al-Mutabāyinah al-Simāʿ. ed.: Muḥammad Ḥassan al-Syahir. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyyah, 1997.

Al-ʿAsqalānī, Aḥmad Ibn ʿAlī Ibn Ḥajar. Al-Qawl Musaddad fī al-Zabbī ʿan Musnad Aḥmad. Kaherah: Maktabah Ibn Taimīyyah, 1981.

Al-ʿAsqalānī, Aḥmad Ibn ʿAlī Ibn Ḥajar. Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, ed. Syuʿaib al-Arnauṭ. Beirut: Syarīkat al-Risalah al-ʿAlāmiyyat, 2013.

Al-ʿAsqalānī, Aḥmad Ibn ʿAlī Ibn Ḥajar. Nuzhat al-Naẓar fī Tauḍīḥ Nukhbat al-Fikr. ed.: Nuruddīn ʿIṭr. Karachi: Maktabat al-Busyrā, 2011.

Al-Baihāqī, Abū Bakr Aḥmad Ibn Ḥusain Ibn ʿAlī. Maʿrifat al-Sunan wa al-Āthār. Damsyīq: Dār Qutaibah, 1991.

Al-Biqāʿī, Burhān al-Dīn Ibrāhim Ibn Umar, al-Nukāt al-Wāfiyah bi mā fī Sharḥ al-Alfiyah, ed. Māḥir Ibn Yāsin Faḥl. Riyāḍ: Maktabah al-Rushd, 2007.

Al-Buṣirī, Aḥmad Ibn Abī Bakr Ibn Ismāʿīl, Ittiḥāf al-Khairāt al-Mahīrāt bi Zawāid al-Masānid al-ʿAsyarat. ed. Abū ʿAbd al-Raḥman Ibn Saʿd. Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1998.

Al-Dhahabī, Syams al-Dīn Muḥammad Ibn Aḥmad. Al-Mūqīẓah. ed. ʿAbd al-Fattaḥ Abū Ghuddah. c. 5. Kaherah: Dār al-Salam, 2000.

Al-Dimashqī, Muḥammad Ibn Bahā al-Dīn ʿAbdullan Ibn Shāhir. ʿUqūd al-Durār fī ʿulūm al-Athār wa Sharhuha, ed. Muṣṭofā Ismāʿil. Beirut: Dār Ibn Ḥazam, 2005.

Al-Ghourī, Syed ʿAbd al-Mājid. Al-Ḥādīth al-Mauḍūʿ Asbāb Ikhtilāqihi wa Khuṭura Intishārihi wa Ḍawābiṭ Maʿrifatihi wa Torīqat al-Takhallūs minhu. Bangi: Dār al-Shakir, 2017.

Al-Ghourī, Syed ʿAbd al-Mājid. Al-Muyassar fī ʿIlmī Musṭalaḥ al-Ḥadīth. Bangi: Dār al-Shakir, 2019.

Al-Ghourī, Syed ʿAbd al-Mājid. Muʿjam al-Muṣṭalahāt al-Hadīthiyyah. Bangi: Dār al-Shakir, 2012.

Al-Ḥaithamī, Nūr al-Dīn. Majmaʿ al-Zawāid wa Manba’ al-Fawāid, ed. Ḥusin Sālim. Jeddah: Dār al-Minhāj, 2015.

Al-Haytamī, Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn ʿAlī Ibn Ḥajar. Al-Fatḥ al-Mubīn bi Sharḥ al-Arbaʿīn, ed. Abū Ḥamzah Anwār Ibn Abū Bakr. Beirut: Dār al-Minhāj, 2008.

Al-Iḍlābī, Ṣalāḥ al-Dīn Ibn Aḥmad, Manhaj Naqd al-Matn ʿInda ʿUlamā al-Ḥadīth al-Nabawī. Kaherah: Dar al-Fatāḥ, 2012.

Al-ʿIrāqī, ʿAbd al-Rahman Ibn al-Ḥusain. Sharḥ al-Tabṣīrah wa al-Tazkīrah, ed. Syeikh Māhir Yāsin al-Fahl. Beirut: Dār al-Kutub al- ʿIlmiyyāh, 2002.

Al-Judaiʿ, ʿAbdullah Ibn Yūsuf. Tahrīr fī ʿUlūm al-Ḥadīth. Beirut: Muassasat al-Rayyan, 2003.

Al-Kandahlawī, Muḥammad Zakariyya. Awjāz al-Masālik ilā Muwaṭṭa’ Mālik. ed.: Taqīyy al-Dīn al-Nadwī. Damsyīq: Dār al-Qalam, 2003.

Al-Khāṭīb al-Baghdādī, Abū Bakr Aḥmad Ibn ʿĀlī Ibn Thābit. Al-Kifāyat fi. ʿIlm al-Riwāyat. Jāmʿiyyah Da’irah al-Maʿārif al-ʿŪthmaniyyah, 1933.

Al-Khayr ʿAbādī, Abū Laith. Muʿjam Muṣṭalaḥāt al-Ḥadīth wa ʿUlumuhu wa Ashar al-Muṣonnifīn fih. ʿAmmān: Dār al-Nafāis, 2009.

Al-Khayr ʿAbādī, Abū Laith. ʿUlūm al-Ḥadīth Aṣīluha wa Muʿāṣiruha. Bangi: Dār al-Syākir, 2019.

Al-Khumaysī, ʿAbd al-Raḥman Ibn Ibrāhīm. Muʿjam ʿUlūm al-Ḥadīth al-Nabawī. Beirut: Dār Ibn Ḥazam, 2005.

Al-Kinānī, Abū Ḥasan ʿAlī Ibn Muḥammad Ibn ʿIrrāq. Tanzīh al-Syarīʿat al-Marfūʿāt ʿAn al-Akhbār al-Syanīʿat al-Mauḍūʿāt, ed. ʿAbd al-Wahāb ‘Abd al-Laṭīf. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyāh, 1981.

Al-Laknawī, ʿAbd al-Hayy. Al-Rafʿ wa al-Takmīl fī al-Jarḥ wa al-Taʿdīl, ed. ʿAbd al-Fattah Abū Ghuddah. Beirut: Maktabah al-Maṭbūʿat al-Islamiyyah, 2000.

Al-Laknawī, ʿAbd al-Hayy. Taʿlīq Mumajjad ʿalā Muwaṭṭā, ed. Taqīyy al-Dīn al-Nadwī. Beirut: Dār al-Qalam, 1992.

Al-Muʿallimī, ʿAbd al-Raḥman Ibn Yaḥyā. Al-Tankīl bi mā fī Taʿnīb al-Kautharī min al-Abāṭil. Beirut: Al-Maktabah al-Islāmī, 1986.

Al-Mubarakfūrī, Muḥammad Ibn ʿAbd al-Raḥman Ibn ʿAbd al-Raḥīm. Tuhfāt al-Ahwāzī bi Sharḥ Jāmiʿ al-Tirmidhī. ed. ʿIṣām al-Sibābiṭī. Kaherah: Dār al-Ḥadīth, 2001.

Al-Munāwī, Muḥammad ʿAbd al-Raʼūf Ibn Tāj al-ʻĀrifīn. Faiḍ al-Qadīr Sharḥ al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr. Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1972.

Al-Muttaqī al-Hind. Kanz al-ʿUmmal fī Sunan al-Aqwāl wa al-Afʿāl. Beirut: Muassasat al-Risālah, 1986.

Al-Nawāwī, Muḥy al-Dīn Ibn Sharaf. Al-Azkār al-Nawāwiyyah. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Al-Nawāwī, Muḥy al-Dīn Ibn Sharaf. Al-Taqrīb wa al-Taysīr li Maʿrifat al-Sunan al-Bashīr wa al-Nadhīr, ed. Muḥammad al-Khasyt. c. 1. Beirut: Dar al-Kitāb al-ʿArabi, 1985.

Al-Sakhāwī, Abū ʿAbd Allah Muḥammad Ibn ʿAbd al-Raḥman. Al-Maqāṣid al-Ḥasanat fī Bayān Kathīr min al-Aḥādīth al-Musytahirat ʿalā Alsinat, ed. Muḥammad ʿUthmān al-Khasyat. Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArābī, 1985.

Al-Sakhāwī, Abū ʿAbd Allah Muḥammad Ibn ʿAbd al-Raḥman. Fath al-Mughīth bi Sharḥ Alfiyah al-Ḥadīth li al-ʿIrāqī. ed. ʿAlī Ḥusain ʿAlī. Beirut: Dār al-Imām al-Ṭabarī, 2003.

Al-Sibāʿī, Muṣṭafā. Al-Sunnah wa Makānatuhu fī Tashrīʿ al-Islāmī. Beirut: Maktabah al-Islāmī, 1985.

Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn Abū al-Faḍl ʿAbd al-Raḥmān Ibn Abī Bakr. Tadrīb al-Rawī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawāwī. Beirut. Dār al- Fikr, 1993.

Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn Abū al-Faḍl ʿAbd al-Raḥmān Ibn Abī Bakr. Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawāwī. Beirut: Maktabah al-ʿAsriyyah, 1993.

Al-Tahānawī, Zafār Aḥmad al-ʿUthmāni. Qawāʿid fī ʿUlūm al-Ḥadīth, ed. ʿAbd al-Fattaḥ Abū Ghuddah. Beirut: Dār al-Qalam, 1972.

Al-Tirmidhī, Abu ʿIsa Muḥammad Ibn ʿIsa. Mawsūʿāt al-Ḥādīth al- Sharīf Kutub al-Sittah, Jāmiʿ al-Tirmidhī bi Isyrāf wa Murājaʿāt Ṣaliḥ Ibn ʿAbd al-

ʿAzīz Ibn Muḥammad Ibrāhim Al-Syaykh. c. 3. Riyāḍ: Dār al-Salam li al-Nasyr wa al-Tawzīʿ, 2000.

ʿAwwāmah, Muḥammad, Dirāsat al-Kāshif li al-Imām al-Dhahabī. Jeddah: Dār al-Minhāj lil Nashr wal Tawzīʿ, 2009.

ʿAwwāmah, Muḥammad. Ḥukm al-ʿAmāl bi al-Ḥadīth al-Ḍaʿīf Bayna al-Nadhariyya wa al-Taṭbīq wa al-Daʿwā. Jeddah: Dār al-Minhāj lil Nashr wal Tawzīʿ, 2017.

Bazmūl, Muḥammad Ibn ʿUmar Ibn Sālim, “Taqwiyyāt al-Ḥadīth Baina al-Fuqāhā’ wa al-Muḥaddithīn,” Majallāt Jāmiʿat Umm al-Qurā li ʿUlūm al-Syarīʿāt wa al-lughat al-ʿArabiyyat wa Adābuha, 2003.

Ḥammām, ʿAbd al-Jawād. Al-Tafarrūd fī Riwāyah al-Ḥadīth wa Manhaj al-Muhaddithīn fī Qaulihi Wa Raddihi. c. 1. Damsyīq. Dār al-Nawādir, 2008.

Hussein Abd al-Kadir. Pencerahan Dalam Bidang Hadith. Kota Bharu: Jabal Maraqy Sdn. Bhd., 2017.

Ibn Abī Ḥātim, Abū Muḥammad ʿAbd al-Raḥmān. Al-Jarḥ wa al-Taʿdīl. c. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyāh, 1953.

Ibn al-Jauzī, Abū Al-Farj ʿAbd al-Raḥman Ibn ʿAlī. Mauḍūʿāt. ed.; Abd al-Raḥman Muḥammad ʿUthmān. Beirut: Maktabah al-Salafiyyāt, 1966.

Ibn ʿAsākir, Abū al-Qāsim Ibn ʿAlī Ibn al-Ḥasan. Arbʿūn al-Buldānīyyah, ed. ʿAbd al-Ḥaj Muḥammad al-Harīrī. Beirut: Maktabat al-Islāmī, 1993.

Ibn Daqīq al-Iʿīd, Abū al-Faḍl Taqī al-Dīn Muḥammad Ibn ʿAlī Ibn Wahab. Iḥkām al-Aḥkām Sharḥ ʿUmdāt al-Aḥkām. Kaherah: Maktabat al-Sunnah,1997.

Ibn Ṣalāḥ, Abū ‘Amrū ʿUthmān Ibn ʿAbd Raḥman al-Syahruzūri. Maʿrifah Anwāʿ ʿIlm al-Ḥādīth, ed. Māhir Yāsin Faḥl & ʿAbd al-Laṭīf al-Ḥamim. c. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyāh, 2002.

Ibn Ṣalāḥ, ʿUthmān Ibn ʿAbd al-Raḥman Taqī al-Dīn. Muqaddimah Ibn Ṣalāḥ. ed.: Nuruddīn al-ʿIṭr. Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

Khadher Ahmad & Fauzi Deraman, Pendekatan ʿUlum al-Ḥadīth Dalam Menangani Salah Faham Terhadap Sunnah. Selangor: Persatuan Ulama Malaysia, 2021.

Maḥmūd Saʿīd Mamdūḥ. Al-Ittijāhāt al-Ḥadīthiyyah fī al-Qarn al-Rābiʿ ʿAṣar. Kaherah: Dār al-Baṣāir, 2009.

Maḥmūd Ṭaḥḥan, Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth. Riyāḍ: Maktabah al-Maʿārif, 2011.

Muhammad Mustafa Azami. Studies in Hadith Methodology and Literathure, Terj. A. Yamin, Metodologi Kritik Hadith. Bandung: Pustaka Hidayah, 1992.

Mullā Khāṭir Khalīl Ibrāhīm al-ʿAzzāmī. “Khuṭūrah Musāwāh al-Ḥadīth al-Ḍaʿīf bi al-Mawḍūʿ,” Makalah Seminar Hadith al-Sharīf dan Cabaran-cabarannya Masa Kini Peringkat Antarabangsa, Fakulti Pengajian Islam dan Bahasa Arab Dubai, 27-29 Mac 2005.

Nuruddīn al-ʿIṭr. Manhaj al-Naqd fī ʿUlūm al-Ḥadīth. Damsyīq: Dār al-Fikr al- Muʿāṣir, 1997.

Sayyīd Muḥammad al-ʿAlāwī al-Mālikī. Al-Manhal al-Laṭīf fī Usūl al-Ḥādīth al-Sharīf. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyāh, 2000.

Ṭārīq ʿIwāḍ Allah. Sharḥ Alfīyyah al-Ḥadīthiyyah al-Musamma bi Lughah al-Muḥaddīth al-Kubrā. c. 1. Kaherah. Dār Ibn ʿAffān, 2017.

Zakī Ibrāhim. Waẓīfat al-Ḥadīth al-Ḍaʿīf fī al-Islām wa Aqwāl Kibār Aimmāt al-Salaf wa al-Khalaf fīh, c. 4. Al-Azhar: Ṭabaʿ al-Rābiʿat, 2000.

Downloads

Published

2023-01-31

How to Cite

Shahrulail, M. A. ., Soroni, M. K. ., & Sudi, S. . (2023). Peranan Hadith Ḍa’īf Berat Dalam Perspektif Islam: The Role of Weakest Ḥadīth in The Perspective of Islam. Journal of Ifta and Islamic Heritage, 2(1), 76–109. Retrieved from https://ejournal.muftiwp.gov.my/index.php/jiftah/article/view/45